Rekabet Kurumu’ndan Namet’e 73 milyon TL’lik ceza

Rekabet Kurumu’nca Türkiye’de hızlı tüketim malları sektörünün öncü şirketlerinden Namet’e 73 milyon liralık ceza kesildi. 

Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Kurum, Namet’e milyonluk para cezası kesti.

Açıklamaya göre, Namet’in alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, karar verildi.

Şirketin, 2022 gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 97.315.538,65 TL idari para cezası uygulanması fakat uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

72.986.653,99 TL ceza

Bu kapsamda 72.986.653,99 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

İşte Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamanın tam metni:

“Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Rekabet Kurulunun 18.05.2023 tarih ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

Kurulun 07.09.2023 tarihli ve 23-41/787-MUA sayılı ara kararına istinaden Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gönderilen nihai uzlaşma metni 20.09.2023 tarih ve 42696 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

1. Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 97.315.538,65-TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 72.986.653,99-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

5. Böylece Rekabet Kurulu’nun 18.05.2023 tarihli ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yarg yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x